Nabokovljeva ''Lolita'' u ilustracijama

''Lolita'' - kontroverzna priča sa provokativnom temom delo je rusko-američkog književnika Vladimira Nabokova. Njegov istraživački rad pre pisanja “Lolite” bio je veoma opširan, ali precizan. Čitao je novinske članke o pedofiliji, sudske spise i bavio se terenskim istraživanjima. Putovao je školskim autobusom, slušajući razgovore devojčica, tražeći konkretni lik iz koga će se roditi čuvena Lolita.

Nabokov je proučavao leptire, pa je jedan poseban detalj to što je upotrebio naziv nimfa- za prelepog crvenog leptira Nymhalidaea“Lolita” obiluje satirom, ironijom, tragikomedijom, ujedno spajajući ozbiljne društvene i psihološke teme u kojima se obrađuje američki način života i razmaženost njihove dece. Upravo zbog osetljivosti ovog dela, težak zadatak je bio postavljen pred Federika Infanta, hrabrog ilustratora “Lolite”. Federiko Infante je bio svestan složenosti ovog dela, koje je zahtevalo dublju analizu. Projekat je počeo kada ga je kontaktirala Šeri Bože, umetnički direktor Folio zajednice. Najteži deo odnosio se na konačni izbor slika za ilustraciju.

Međutim, svestan emotivne i etičke složenosti ovog dela, Federiko Infante želeo je da uhvati pravu suštinu Nabokove “Lolite”. Svakoj slici je pristupio promišljeno i pažljivo kako bi predstavio piščevo shvatanje mlade devojke, a ne lično ili opšteprihvaćeno. Koristeći ''izgrebanu'' pozadinu kao vezivni element, hteo je da stvori nespokojnu i dugovečnu atmosferu postepenog menjanja i propadanja uz jasno naglašenu, iskrivljenu sliku naratora.

Uživajte u nesvakidašnjem spoju slikarstva i književnosti!


Ivana Jovanović

insp.

umetnost, kultura

Нема коментара:

Постави коментар