Idilični spisi slobode: Moj je život stranputica

Moj je život stranputica
Prikrivena kolibom od pruća
Skupljanog na usputnim stanicama 
Stvarnosti
I jutarnji smešak namenjen danu
Dugom, teško podnošljivom danu
Koji odlazi zauvek.
Hladnoća koja telo izmuči i slomi
Do škrgutanja zuba
I lako lepljivi nemiri
Na zidu kasne revolucije snova
Odvedene bez mog pristanka
I nevino utamničene
Čekajući presudu.

Uticaj
Darežljivog kama
Okovanog haotičnim bezličnim stanjem
Nastoji da pokrene smenjivanje
Nastupiće mir
To je jedina nada
I spas.
Milan Gajić

Нема коментара:

Постави коментар