Jasna Karamehmedović: Kako to da ne boli odlazak

Kako to da uopšte ne boli odlazak,
kako to da se mogu daleko,
daleko,
sama i ista.
Kako to da ovo nisam do sad doživjela,
a toliko puta zamišljala.
Kako to da se dešavam
uporno
i sada
kao i ranije.
Kako to da me pušta i tjera i čuva.
Kako to da ga pišem i bez papira
i bez vremena
i svijeta.
Kako to da sam još uvijek tamo
dok lijepo mi je u njegovom odsustvu
i dok mi ne treba
ni najmanje
ni sada
ni nikada
Kako to da ga mrzim
i da ga volim
u svim gradovima koji me (ne)čekaju
Kako to da me ne mrziš
kad te ovako ne umijem i ne želim,
godinama
ćutanjima
snovima

Nikšiću.Нема коментара:

Постави коментар