Nađina histerija reči: Otišla sam

Otišla sam

još samo
da dodam
da pronađeš
novu dušu 
kao Ajant 
kao Odisej
da nema
savesti 
nikakve vesti
o tome
gde sam 
kako sam
zašto sam
otišla
jer 
kuda ćeš
poderanih prsa
u svet
u borbe
tako gologav 
ničiji sin
ničiji otac
jer 
nećeš
imati konac
kao Tezej
niti imam 
da ti pružim spas
kao 
Arijadna
znamo se
na sreću 
dugo
na nesreću 
dobro
znamo
raspored
arterija
kako teče 
krv 
kuda ćeš
krvav do kolena
otuđen kao 
ničija zemlja
da znaš
otišla sam.

Nađa LazarevićНема коментара:

Постави коментар