Na kafi sa psihologom: Kako biramo partnere?

PsihologMarina Popović, savetovalište ''Pričajmo o tome''


Još odavnina, mudri filozofi, psiholozi i književnici su pokušavali da ogdovore na pitanje šta ljudi žele u partnerskom odnosu. Dok je Niče tvrdio da muškаrаc želi dve stvаri: opаsnost i igru, Frojd je naglašavao da žena ne zna šta želi. Ipak, ova objašnjenja ne daju pravi odgovor na pitanje šta je to što osoba zaista želi u partnerskom odnosu i pogrešno je praviti generalizacije na osnovu pola.

U životu svake osobe postoji trenutak kada se zapita šta želi od partnera i od same emotivne veze. Kvalitet partnerskog odnosa zavisi od mnogobrojnih faktora, poput intimnih interakcija, partnerske odanosti, komunikacije, zadovoljstva u vezi, zadovoljstva u seksualnim odnosima, pružanja podrške itd. Emotivni partner je, istovremeno, osnovni davalac i primalac emocionalne podrške, seksualni partner i figura afektivnog vezivanja, što znači da će partneri u zavisnosti od formiranog afektivnog obrasca ispoljavati određeni stepen brižnosti i seksualnosti.

Afektivna vezanost ispoljava se različito kod različitih ljudi, pa tako i u partnerskom odnosu postoje individualne razlike koje su određene obrascem afektivne vezanosti. Kim Bartolomeu govorila je o četiri stila vezivanja: sigurni, preokupirani, plašljivi i odbacujući, odnosno izbegavajući. Sigurno vezane osobe grade otvorene i autentične partnerske odnose, imaju visoko samopouzdanje, lako ostavaruju intimnost u odnosima, a konflikte rešavaju na konstruktivan način. Za osobe sa ovim obrascem afektivne vezanosti je emocionalan odnos sa drugom osobom veoma važan i u partnerskim odnosima se sigurno vezuju, jer pored osećanja sopstvene vrednosti, uživaju u ostvarenju bliskosti i intimnosti. Preokupirano vezane osobe su zavisne od partnera, previše se investiraju u partnersku vezu i imaju uverenje da moraju biti voljeni. Ove osobe su teatralne u predstavljanju sopstvene ljubavi i idealizuju partnera. Plašljivo vezane osobe imaju konflikt motiva, traže potvrdu lične vrednosti od strane partnera uz negativna očekivanja, a takođe su pasivne i zavisne. Haotičnost je glavna karakteristika njihovih veza. Izbegavajuće vezane osobe se kompulsivno oslanjaju na sebe, superiorne su i imaju povećanu potrebu za autonomijom. Grade kratkotrajne i površinske veze. Nedostatak bliskosti, intimnosti i izražavanja emocija su njihove karakteristike. Imaju uverenje da veza guši, u osnovi čega je strah od odbacivanja.

Različita istraživanja sprovedena u svetu, a i u našoj zemilji pokazuju da sigurno vezani parovi bolje funkcionišu, zadovoljniji su u vezi i konflikte rešavaju na konstruktivan način. Po bihejvioralnoj teoriji, češća ugodna ponašanja partnera vode do većeg kvaliteta partnerskog odnosa.

Isti ili različiti stilovi vezanosti u dijadi?

Dijade u kojima oba člana imaju sigurni stil vezivanja su kvalitetnije, pokazuju istraživanja. Isti bihejvioralni sistem i emocionalno reagovanje, doživljaj prihvaćenosti, podrške, raspoloživosti i osećajnosti partnera, dovode do toga da ovi parovi imaju kvalitetan odnos. Parovi u kojima su oba člana dijade različito vezana verovatno ocenjuju svoj odnos manje kvalitetnim, zbog razlika u bihejvioralnom, kognitivnom i emocionalnom sistemu. Kod jednog člana može biti izražen visok stepen anksioznosti koji je praćen strahom od napuštanja, dok kod drugog može biti izražen nizak stepen anksioznosti koji je praćen doživljajem sopstvene vrednosti. Isto pravilo važi i za domen izbegavanja - dok jedan partner može izražavati i prihvatati poverenje i bliskost, drugi može biti nepoverljiv i nezainteresovan za ispoljavanje bliskosti. Ove razlike dovode do čestih konflikata u braku, nezadovoljstva, nerazumevanja i neusaglašenosti, što ima uticaj na stvaranje negativnog kvaliteta braka. Bračni parovi mogu imati i iste stepene izraženosti anksioznosti i izbegavanja, ali se pretpostavlja da će njihov odnos biti kvalitetniji od parova koji imaju različite.

Odrasli se osećaju bezbednije u prisustvu partnera. Ukoliko im partner pruža podršku i razumevanje, ukoliko predstavlja bazu sigurnosti izostaće doživljaj usamljenosti i ugroženosti. 

Latinska poslovica kaže da ljubav pobeđuje sve. Gledano sa stanovišta teorije afektivnog vezivanja, ljubav može pobediti sve probleme ukoliko je ona izvor brižnosti. 

Ljubav može pobediti ukoliko je partner oslonac i izvor zaštite i utehe, kako verbalno tako i neverbalno. Kao što deca prestanu da plaču u naručju majke koja teši, isto tako i odrasla osoba u naručju partnera oseća olakšanje i zaštićenost. Dakle, partnerski odnosi se karakterišu istom dinamikom kojom se karakterišu i odnosi između majke i deteta.


#psihologija

insp.

Нема коментара:

Постави коментар