Anđela Peković: Nije meni bilo teško da umrem

Nije meni bilo teško da umrem
O umiranju sam sve znala
Prvo bi umro osmijeh
Pa bi se počelo smrkavati u pogledu
A na kraju bi umrle riječi
Zato je grobna tišina 
Istrijebila svaku začetu pjesmu
Zato je lišće opalo
prije nego što je ikad ozelenjelo
Zato su se ožiljci utrkivali
Da mi daruju svoju šaru
Zato sam bila bliže snu
Da bih više čeznula
Ali
Zato je trebalo ići češće
na groblje
Gdje su sve moje pjesme
Gdje su svi moji osmijesi
Gdje su svi moji pogledi
Gdje su sve moje riječi
Da ne bih zaboravila
gdje će
Ako se opet rodim
I ako opet odlučim da volim
otići
Sve moje riječi
Svi moji pogledi
Svi moji osmijesi
I sve moje pjesme
Pamtim
Utiskujem
Kadim
Život je rodio ironiju
Ironija je rodila nadu
Nada je ugovorila sve moje smrti.
Нема коментара:

Постави коментар