Idilični spisi slobode: Ljubav je kad ste zajedno u svemu

Ne dozvolite da vam dan zavisi od nečijeg raspoloženja
Ni nečije sitne ljubavi
Ako već utiče
Neka to ne bude obična ljubav
Ona koja prođe lako, kao da nije ni postojala
Neka bude ljubav od koje pretrneš
Ljubav u kojoj svaki susret donosi neprolazna sećanja
Svaki zagrljaj ispisuje nove stihove
A umilni glas čini da bivaš iznova bolji čovek
Srećan jer je tu
Sebičan čovek ne može da voli istinski
Jer je prava ljubav
Ljubav prema drugome
Strepnja i borba
Misao o večnosti
A ne o trenutnosti
Ako voliš nekoga
A ne želiš ga večno uz sebe
Bolje nemoj
Ljubav ne trpi prolaznost
Ljubav je zadovoljstvo žrtvovanja
I milost trpljenja
Ceo svet u jednoj osobi
Zato pusti da te voli
Onaj kome si
Sve
A ostavi po strani
Reči
Ponos
I pitanja
Ko je kriv?
Ljubav ne traži objašnjenja
Samo voli
Ne trpi pojedinačne uspehe
Odvojene živote
Ljubav je kad ste zajedno u svemu
I kad greška rađa veću ljubav
Ostalo je laž.
Milan Gajić


1 коментар: