Maja Babović: Kada ti izgovaram ime

Kada ti izgovaram ime,
A ne činim to često,
Promrmljam kroz zube,
Jedva čujno,
Psalme
I cvetnom maramom
Pokrijem ispucalu maštu,
Da se ne prehladi
Od nedolaženja.
Kada ti izgovaram ime
Iz mene vrište vragovi,
Pa bih te tako lako otrgnula
Iz stranica ovih beskorisnih sjećanja
Vezanih stihom.
Pa bih te tako lako obrisala
Iz postojanja ovih beskorisnih emocija
Vezanih za prošlost
U kojoj si me na dlanu držao
I zubima kidao moje pore.
Svirao si jesenje balade
Niz kičmu
Zalutale cvećarke
U toj prošlosti...
U toj bezličnoj prošlosti.
U toj zamagljenoj ljubavi
Što tragom odlaženja
Odaje očajne ljubavnike.
Kada ti izgovaram ime
Zavrištim u sebi
Da se lakše čujem
Kada poželim da opsujem
Ovaj život
I ljubav
I smijanja u dvoje
I krevet za dvoje
I tebe
I nas
I sve njih

Koji su prljavim rukama
Ukaljali čistotu jedne ljubavi.
Zarežim na tvoje slabosti,
Poludim od tvoje prostote
Jer ti si muškarac
I može ti se
Ali ja sam žena,
Pa sam te prešla
Jer i meni se može da mogu
Sve što mi se prohtje.
Kada ti izgovaram ime
Utopim dušu u alkoholu
Ne bih li te brže zaćutala.
Zaplićem jezikom
I suzama odajem svoju nemoć.
Rvam se sa onom djevojčicom
Što voli dječaka u tebi.
Odrasli ljutuju
Ali djeca,
Jebi ga,
Praštaju.
Rvam se,
Gušim je,
Tjeram je van.
Zaprijetim joj.
Neće da izađe.
Utamničila mi se u duši,
Viri kroz prozore zjenica,
Odaje moju slabost.
Kada ti izgovaram ime,
A ne činim to često,
Pljujem na tvoj kukavičluk,
Pljujem na tvoje inate,
Pljujem na obećanja
I svako volim te
Kojim si moje srce
Čvorovima za sebe privezao.
Pljujem na laži,
Na izgovore,
Pljujem na nas
Jer nema nas.
Kada ti izgovaram ime,
Zapitam se
Da li i ti moje katkad izgovoriš
Kada te u dućanu zaustave
Pa pitaju za ženu
Iz Holandije,
Francuske,
Švajcarske?
Da li zadrhtiš
Kada kraj tebe
Krvavi pramen čuperka
Prohuji?
Da li zanijemiš
I ti mene otćutiš
Jer ja se nagledah
Toliko ljepote u tišinama
Da te povremeno izvrištim
Ne bih li te istjerala van
Da konačno i sigurno odeš
Kamo si krenuo...
Ali ne ide...
Ti ne ideš iz mene.
Нема коментара:

Постави коментар