Likovna galerija: Izložba Marka Stojanovića ''Eksteritorije''

MARKO STOJANOVIĆ, EKSTERITORIJE
Likovna galerija, Knez Mihailova 6
1 – 29. avgust 2019.

Izložba Marka Stojanovića pod nazivom „Eksteritorije“ predstavlja fotografije iz istoimene serije koje beleže paletu ljudskog delanja od Njujorka do Hošimina. Jedan fokus ove serije jesu fotografije zumiranih eksteritorija – urbani ili asocijativni pejzaži koji zrače melanholijom ćorsokaka. Drugi fokus su manji objekti, predstavljeni kao fotografske fusnote, koji slave savremenu ljudsku produkciju. Prikupljanje ovih minijaturnih objekata, od militantnih društvenih igara do neobičnih memorabilija, za autora predstavlja čin preventivne arheologije

Stojanovićeve „Eksteritorije“ su slika zrelog antropocenog okruženja – portret koji nastaje u trenutku prelaza iz visoke renesanse u manirizam, oslikava mikrodevijacije u savremenom blagostanju „Eksteritorije“ nam predlažu način prepoznavanja skrivenih, često neočekivanih mogućnosti predela, akcija ili predmeta u pejzažu naše svakodnevnice. Svojom opservacijom i postavljenim fusnotama, „Eksteritorije“ takođe seciraju pojmove teritorije (kao funkcije moći), mesta (kao tačke čovekove intervencije) i prostora (kao nosioca mogućnosti svakodnevnog, i šire). A time nas zaista podstiču da prepoznamo i preispitamo eksteritorije u kojima živimo, kao i one koje sami stvaramo.


#insp. #umetnost i kultura

Нема коментара:

Постави коментар