Maja Babović: Šta sam ti bila

Ja sam ti bila samo omča
Da objesiš slobodu,
Da ti oduzmem izbore,
Da ti nametnem htjenja,
Da se ustoličim i vladam.
Ja sam ti bila samo navika,
Prečica za pakao.
Mnogo godina preželjenosti,
Taman toliko i bijega,
Sigurnost da ostajem
Kada svi drugi odlaze...
To sam ti bila.
I još sam ti bila
Izgovor
Za propale snove,
Podsmijeh na maštanja
I simbol sablje
Koja kida krila spremna na let...
Sve druge na mom mjestu
Bespogovorno bi te voljele,
Nesebično ćutale
I sebično čuvale tišinama.
Sve druge bi te hrabrile
Dok sam ja režala,
Vrištala,
Ponekad i lajala.
I, znaš šta -
Sve druge bi se smijale
Dok sam ja plakala
Jer sam se prešla
Prelazeći tvoje nemarnosti,
Bučna svađanja
I neizgovorena ''stalo mi je''.
Sve druge na mom mjestu ne bi
I ti bi ih više volio
I bolje čuvao.
Ja sam ti bila samo omča,
Ukorijenjen djetinji strah,
Neko od koga se dovraga ide
Uvijek i uvijek iznova,
Sve druge na mom mjestu
Bile bi najljepše putovanje
Kojim su tvoje zjenice
Ikada šetale.
Najljepši pasoš za svijet
Koji su tvoje ruke ikada opipale.
Najsrećniji momenat u životu
U moru patnji i iskušenja...
Ja sam ti bila prokletstvo,
Težak dan,
Propušten poziv
I propuštena prilika.
Nikad - izvini,
Nikad - hoću.
Nikad - može.
Nikad - sve ćemo.
Nikad - prva si.
Ja sam ti bila omča.
Sve druge na mom mjestu
Bile bi ljubav.
A ja sam te strpljivo čekala.


Нема коментара:

Постави коментар