Kristina Babić: Ako ti se vratim, nikada više neću biti ista

Ako ti se vratim
nikada više ti neću biti ista...
Budi mi kakva hoćeš,
samo mi budi
rekao je, ali
ako ti se vratim dunuće vjetar s pustinje
i nanijeti sitan pijesak u naše oči,
naša usta će postati grobnica za neizgovorene riječi,
a ruke kolijevka za nerođene osjećaje.
Ako ti se vratim, poželjećeš da nikada nisam ni dolazila,
poželjećeš da ispraviš nanijetu štetu
i da poravnaš nemire
od tebe do mene,
a to je teže nego li pomjeriti planinu
pogledom
ili mišlju...
Ako ti se vratim,
biću ti i neprijatelj i sudija,
biću ti nepravedni gospodar
a ti talac moje gorčine i strijepnji...
Ako ti se vratim,
a opet tebe tamo ne bude
reci mi, šta ćemo tada
i kuda ću tada
s ova dva oka
s ova dva mora usidrenih suza
neisplakanih,
šta ćemo tada sa prstima koji iscrtavaju poraze
čega god se dotaknu...


Нема коментара:

Постави коментар